KVALiS

Switch to desktop Register Login

Potkategorije

Copyright © 2009-2013 KVALiS. Sva prava pridržana.
KVALiS je nezavisan portal za kvalitetu i sigurnost, tematski orjentiran na upravljanje sustavima temeljeno na standardima. Od ISO ili ISO/IEC standarda portal se najčešće odnosi na ISO27001, ISO31000, ISO9001, ISO14001, ISO26000, ali i druge, kao npr. ITIL, OHSAS, HACCP, itd. Pored toga posebna pažnja se poklanja čitavim tematskim područjima kao što su upravljanje kvalitetom, ISMS - upravljanje informacijskom sigurnošću, EMS - upravljanje zaštitom okoliša, ekologija, itd.

Vrh Desktop version